Profesní životopis:

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,
promovala v roce 2000.
Po studiu zahájila profesní praxi na oční klinice FN Ostrava,
kde pracovala jako sekundární lékařka 2 roky.
Poté pracovala na očním oddělení  Vítkovické nemocnice a na laserovém centru Videat.
V roce 2003 složila atestaci 1. stupně z oftalmologie.
Po atestaci se plně věnuje ambulantní oftalmologii.
V roce  2007 získala specializovanou způsobilost  ve svém oboru udělenou
Ministerstvem zdravotnictví a ve stejném roce také obdržela licenci
České lékařské komory. V letech 2009-2015 pracovala v Očním centru Hlučín,
kde se věnovala problematice glaukomu, onemocnění centrální sítnice,
zobrazovacím metodám – OCT a také řešení  očních vad u dětí.
Pravidelně se účastní regionálních i celostátních vzdělávacích seminářů,
kongresů a kurzů  a také je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání.
Od 1.1.2016 pracuje jako ambulantní  oční lékařka ve své vlastní ordinaci
v Ostravě - Kunčicích.

Členství v odborných společnostech:
Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká oftalmologická společnost, Česká glaukomová společnost

MUDr.Lucie Hrabovská

Oční ambulance MUDr. Lucie Hrabovská
Úvod Poskytované služby Vybavení Ceník vyšetření Životopis Kontakt