Přístrojové vybavení:

- Autokeratorefraktometr Topcon - automatický přístroj k měření dioptrií do dálky a zakřivení rohovky
- Bezkontaktní tonometr Topcon - přístroj k měření očního tlaku
- Počítačový perimetr Optopol - přístroj k vyšetřování zorního pole obou očí odděleně
- Vyšetřovací jednotka Topcon - k vyšetřování předního segmentu oka a s pomocí biomikroskopické čočky
i zadního segmentu oka.
- LCD optotyp Topcon - zobrazuje standardizované znaky – písmena, čísla, obrázky apod ke stanovení zrakové ostrosti
- Digitální fokometr Nidek - k měření dioptrických hodnot brýlových skel
- Elektrokauter  - k odstranění drobných lézí  na víčkách
Oční ambulance MUDr. Lucie Hrabovská
Úvod Poskytované služby Vybavení Ceník vyšetření Životopis Kontakt