Ceník vyšetření, prohlídek a jiných výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

VYŠETŘENÍ NA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ…..…………………………………………………..…200,-
KONTROLY ŘIDIČŮ NAD  60  LET………………………………………………………………100,-
POVOLENÍ NOŠENÍ A DRŽENÍ STŘELNÉ ZBRANĚ….……………………………….…250,-
VYSTAVENÍ  POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU…………………………………..200,-
VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PRO POJIŠŤOVNU ( ÚRAZ )….……………………………200,-
VYSTAVENÍ ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU…………………………………………….………100,-
VÝPIS Z DOKUMENTACE ……………………………………….…………………………..….…100,-
LÁZNĚ – SAMOPLÁTCE, OSVOJENÍ DÍTĚTE  apod. ………….…………….………..100,- KČ  
POTVRZENÍ PRO  SPORTOVNÍ ČINNOST ………………………………..………………200,-
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU PRO ÚČELY HYGIENY, OBCÍ,
BYTOVÉ OTÁZKY,  SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  apod. …………………………………….....200,-
VYŽÁDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ ORGANIZACEMI: POLICIE, SOUDY,
CESTOVNÍ KANCELÁŘE, POJIŠŤOVNY  apod. …………………………………………..200,-
ODSTRANĚNÍ BRADAVIC NA VÍČKÁCH ……………………………..............…….OD  100,-
CÍLENÉ OČNÍ VYŠETŘENÍ – SAMOPLÁTCE  ………………………….………..……..…250,-
KONTROLNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ – SAMOPLÁTCE ………………….……………….....150,-
AUTOMATICKÝ PERIMETR – SAMOPLÁTCE ………………………..………………....500,-
TONOMETR BEZKONTAKTNÍ– SAMOPLÁTCE  ………………..………………..………70,-
AUTOREFRAKTOKERATOMETR – SAMOPLÁTCE ……………………………...…....130,-
VYŠETŘENÍ  STEREOTESTEM – SAMOPLÁTCE ……………………….………………...50,-
VYŠETŘENÍ BARVOCITU – SAMOPLÁTCE ………………………………….…………..…50,- KČ               
APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK – ZÁCVIK ...........................….……………... 500,- KČ 
Oční ambulance MUDr. Lucie Hrabovská
Úvod Poskytované služby Vybavení Ceník vyšetření Životopis Kontakt